Om Berget

Vid Sekelskiftets början hade Café Berget en servering i norra delen av de båda sammanbyggda husen samt kök och bageri i det södra.

Sedan hon 1905 gift sig med Lind, utvecklades rörelsen alltmera och Lind kunde 1919 förvärva gårdarna av Ohlsson. Han ersatte 1925 kåkbebyggelsen på Trasberget med fastigheten Nygatan 25, där bla inredde lokaler för bageri och försäljning. Han avled 1953 men rörelsen fortsattes av hans fem söner. Sedan några år är Kafé Berget ersatt med en modern affärsfastighet. Granngården i söder kommer däremot att bibehållas i sitt nuvarande restaurerade skick.

 

Gammal bild på Berget