Om Vårat kaffe Classic

 

Från böna till kopp

Allt Kaffe kommer från ett träd som beskärs till en buske. Kaffebären plockas, tvättas, torkas, rostas, mals och dricks. Enkelt att säga, men inte lika enkelt att genomföra. Förvandlingen av de saftiga bären från en vacker buske till en av världens favoritdrycker sker i en rad olika känsliga steg. Men allt börjar såklart med själva kaffeplantan.

 

Kaffe ingår i släktet Coffea i familjen Rubiacea. Det är en trädliknande buske som kan bli tio meter hög, beroende på art och växtförhållanden. Den odlade kaffebusken är dock vanligen beskuren till någonstans mellan två och fyra meter, inte bara för att det underlättar skörden, utan också för att det ger större bär och en jämnare avkastning.

 

Kaffe odlas i tropikerna, mellan Kräftans och Stenbockens vändkrets i drygt 80 länder i fem av världens kontinenter: Sydamerika, centralamerika, Afrika, Asien och Oceanien - alltså där klimatet innebär mycket sol, måttligt med regn, på höjder från havsnivå upptill ca 2000 meter höjd, medeltemperatur på 16 till 21 grader och frostfritt. Brasilien producerar mest kaffe i världen.

 

Från blomma till frukt till böna

Kaffeplantan är yppig, med djupgröna, glänsande blad som hänger i rader på långa tunna grenar. Under blomningsperioden växer doftrika klasar av små vita blommor ut från bladens stjälkar. Doften påminner lite om jasmin.

Efter pollineringen vissnar blommorna och fram kommer en frukt, i kaffets fall en stenfrukt (fruktkött som omger en hård kärna, typ körsbär). Varje frukt innehåller två frön, eller kaffebönor.
Emellanåt utvecklas endast en böna i frukten, kallad pärlböna. Pärlbönor kommer från frukterna som växer längst ut på grenarna. Här får de mer sol och regn än de övriga, vilket gör att pärlbönor oftare har jämnare och bättre kvalitet.

 

Nordquist Peaberries är en specifik kvalitet i Brasilien som de flesta exportörer känner till, även de som inte säljer kaffe till oss.Det krävs cirka 4000 kaffebönor för att tillverka ett kilo rostat kaffe. Dessa gröna bär behöver sju till elva månader på sig att mogna, beroende på klimat, art och sort. När bären är mogna blir de knallröda och stora som vindruvor. Mogna kaffebuskar bär ibland blommor, gröna bär och mogna bär samtidigt. Skördeperioden skiftar runtom i världen, beroende på klimat, växthöjd och art.

 

 Två bönor står för kaffet

Även om det finns mer än 25 arter inom släktet Coffea är det bara två som står för den största delen av allt kaffe som dricks i världen. Coffea arabica är den ursprungliga kaffesorten och är hemmahörande i Etiopiens bergstrakter. Coffea Canephora (dagligt kallat för Robusta) kommer från varmare, fuktigare och låglänta trakter i Västafrika. Den kom in på den stora marknaden först efter andra världskriget.

Arabica- och robusta kaffebönor skiljer sig åt i smak, koffeinhalt, motståndskraft mot angrepp och hur deras optimala odlingsförhållanden ser ut. Mark, sol, fuktighet, höjd, sjukdomar och skadedjur avgör vilket kaffe som är bäst att odla i olika delar av världen.

 

På höjden och på tvären

Arabica odlas mest i Brasilien, Colombia och några länder i Centralamerika, medan robusta odlas mest i Västafrika och Sydostasien.

Arabicabönor växer normalt på höjder mellan 700 och 2000 meter över havet. Tumregeln här är att ju högre upp de växer desto högre bönkvalitet. Höjden gör att bönorna mognar långsamt och hinner utveckla en fin arom. Strictly High Grown är ett kvalitetsmått som garanterar att bönorna odlats på minst 1600 meter över havet.

Arabicasorter är i allmänhet känsligare för dåliga jordar och sjukdomar än robustasorter. Känsligheten och den högre kvaliteten gör att arabica är klart dyrare och används ofta i fina specialkaffeblandningar.

Idag finns maskiner som kan sköta skörden, men trots det plockar man det mesta för hand eftersom man då kan välja att bara plocka de mogna bären. Saken är nämligen den att man plockar från samma buskar vid flera olika tillfällen för att kunna ta bären när de är som bäst.

 

 

Vi rostar kaffet hemma!

Även om råkaffets kvalitet är viktig så är det rostningen som tar fram de unika aromatiska oljorna och bönans speciella smak. Därför är det viktigt att rostningen blir perfekt.

Efter import från våra kaffeleverantörer rostar vi bönorna på kafferosteriet i Solna under mycket noggrann och personlig bevakning. Rostningen tar bara 5-10 minuter vilket gör att det är viktigt att veta exakt i vilket ögonblick rostningen ska avbrytas. Det är olika rostningstider beroende på om det är mellanrost, mörkrost eller extra mörkrost, som i espresso. Ju mörkare rostning, desto längre tid tar det att rosta. Under rostningen blir bönan spröd och sväller.
 

Kvalitetskaffe med riktigt god smak


Även rostningen, förutom att det är bra kvalitetsbönor i grunden, spelar stor roll i hur slutresultatet blir. Rostningen är den sista chansen att påverka smaken och de olika rostningstiderna tar fram olika nyanser i kaffet.